ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ

Jedną z metod ochrony środowiska jest segregacja śmieci. W tym celu na ulicach i osiedlach są ustawione specjalne pojemniki w różnych kolorach. Do białego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne (butelki, słoiki, ale bez nakrętek). Do zielonego pojemnika wrzucamy szkło kolorowe. Do niebieskiego wrzucamy makulaturę, a do żółtego tworzywa sztuczne.

Tatiana Jędrzychowska, klasa 4a

Dnia 15 lutego klasy czwarte uczestniczyły w pogadance ekologicznej poświęconej selektywnej zbiórce odpadów, pod hasłem „ Cenne rzeczy oddziel od śmieci”. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest segregowanie odpadów. Makulatura, szkło, plastik, puszki to nie są śmieci, lecz surowce wtórne do ponownego odzysku. Przedstawiciele z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta pokazywali plakaty, zdjęcia i prezentowali ciekawe filmy. Felek Flaszka dawał uczniom rady, jak segregować odpady, a Pet zdradzał swoje patenty na zużyte sprzęty. Dzieci dowiedziały się o gratowozie, który bezpłatnie zbiera wielkogabarytowe przedmioty z naszego miasta, o powstałych psich toaletach, oraz o tym, że przeterminowane leki należy zanieść do specjalnego pojemnika w aptece. Każdy uczestnik przygotował tematyczny rysunek. Najładniejsze prace zostały nagrodzone prezentami i zabrane przez naszych gości do Urzędu Miasta. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy upominek. Jesteśmy zdania, że świadomość ochrony środowiska i selektywnej zbiórki odpadów należy kształtować u dzieci od najmłodszych lat.

Opracowała: Magdalena Grajczak. Zdjęcia: Bartek Fertyk z klasy 5a

 

Poprzednia fotka

Następna fotka

Free DHTML scripts provided by
Dynamic Drive